logo
    • Phone :
    • (207) 874-8100
    • Address :
    • 353 Cumberland AvePortland, Maine 04101
    • Connect with us:

Learning Guide for Families - Vietnamese

this is content

Tóm tắt những gì các em học sinh nên biết và có thể làm được và những cách để giúp gia đình tăng cường việc giáo dục cho con em của mình ở nhà.

 

“Chúng tôi tin tưởng rằng các gia đình là các cộng tác viên của chúng tôi. Gia đình là nhà giáo dục đầu tiên và có ảnh hưởng quan trọng đối với các trẻ em. Cùng làm việc với nhau, gia đình và nhà trường sẽ đảm bảo được sự thành công cho tất cả các em học sinh.”
—Tổng Giám Hiệu các trường công lập Portland, Emmanuel Caulk

Pre-K  picpicpicpicpicpic  Grade 6  Grade 7  Grade 8